<- Back to gallery

Eustolia Guzman
11/9/1922 - 9/1/2018